Trainingsgame Competentiemanagement

Deze opdrachtgever voert competentiemanagement in. De leidinggevenden zijn hier wisselend mee bekend. In een organisatieonderdeel is al ervaring opgedaan, voor anderen is het compleet nieuw.

En hoe ga je dan met die verschillen om? Wat zijn dan competenties en hoe voer je een zinvol gesprek hierover met je medewerkers? Een training hierop is gewenst. Als aftrap voor de implementatie en om de leidinggevenden warm te krijgen voor het goede gesprek. Om er zo praktisch mogelijk mee aan de slag te gaan nodigt de organisatie ONDERV!ND uit om aan deze organisatieontwikkeling een boost te geven.

ONDERV!ND ontwikkelt een game die antwoord geeft op enkele belangrijke vragen:

 

Doelen

  • Een gedeeld beeld/kader over competenties en competentiemanagement

  • Weten hoe competenties/ competentiemanagement toe te passen

  • Begrijpen wat in het gesprek met medewerkers belangrijk is als het gaat om competenties

  • Verankeren van het geleerde in de praktijk 

 

Aanpak

In de trainingsgames ‘Competentiemanagement’ doorlopen we de fasen Denken, Doen en Doorpakken. Bij Denken staat reflectie op en uitwisseling van de reeds aanwezige ervaring centraal. De leidinggevenden ontmoeten elkaar en leren van elkaar. Via een aantal vragen worden de deelnemers bovendien uitgedaagd tot een discussie over wat competenties en competentiemanagement nou eigenlijk zijn. Bij Doen gaan ze ‘het water in’ en krijgen ze de kans om ‘hun’ medewerkers aan te spreken op een competentie. Of ze een welgemeend compliment te maken, een goed gesprek te openen én hun prangende vragen aan P&O voor te leggen. Bij Doorpakken vertalen we het geleerde naar de praktijk. Hoe ga je hier morgen mee aan de slag?

 

Reacties

De game levert enthousiaste reacties en hernieuwde inzichten op.

 

"Een goede voorbereiding schiet er wel eens bij in, maar ik ben me er weer bewust van geworden dat je veel meer uit een gesprek haalt met een goede voorbereiding."

 

"Feedback geven volgens de feedbackregels helpt om ruis te voorkomen en het zorgvuldig te doen."

 

"Wouw het gestructureerd kijken naar gedrag en functioneren van mijn medewerkers gaat mij veel opleveren!"

 

"Vanuit P&O levert deze training een schat aan informatie over wat er op het thema bij de leidinggevenden leeft, nog nodig is en gedaan kan worden om de ze daar in de komende tijd bij te ondersteunen."

Coöperatie ONDERV!ND UA

Utrecht

 

info@ondervind.nl

06 - 41211112 Barbara Schure

06 - 11872068 Saartje van den Heuvel

KvK: 62818325