Trainingsgame Feedback geven en ontvangen

ONDERV!ND ontwikkelt een Feedback game voor een drietal groepen van 25 mensen.

Binnen deze organisatie wordt steeds meer gewerkt met teamresultaten boven individuele resultaten. Daarom wordt goed samenwerken en elkaar effectief aanspreken steeds belangrijker. Hoe behaal je betere resultaten als team? Hoe spreek je elkaar aan? En hoe versterk je de aanspreek-cultuur binnen je organisatie? De aanzet hiertoe wordt gezocht in ontwikkeling in games.

Doelen

  • Elkaar vaker, eerder en makkelijker feedback geven

  • De feedback-cultuur binnen de organisatie versterken

  • Constructiever samenwerken

Aanpak

Het goede gesprek tussen collega’s en met klanten staat centraal. Want hoe spreek je iemand aan op een constructieve manier, zonder de relatie of de resultaten te schaden?

Door een intake met enkele deelnemers over situaties van alledag, krijgen we input voor de maatwerk cases. Deelnemers herkennen zich daardoor in de training in de oefensituaties, zodat het echt gaat leven. De input is vakkundig omgebouwd tot herkenbare fictieve cases, waarbij de privacy gewaarborgd blijft.

Leidinggevenden en medewerkers gaan in gemengde teams aan de slag om zo veel mogelijk uit te proberen en van elkaar te leren. Zo gaan ze in gesprek met een trainingsacteur en oefenen ze korte interventies met de spelleider. Ze werken opdrachten uit en maken een test over het omgaan met feedback. Daarnaast voeren ze met elkaar gesprekken over feedback geven en ontvangen. Alleen weten hóe je feedback kan geven of ontvangen is natuurlijk niet genoeg. De verdiepende slag door belemmerende gedachten te onderzoeken, geeft ook de nodige inzichten. Want het maakt de weg vrij om te onderzoeken wat je hélpt om feedback te geven. Dit alles heeft als doel om prettiger en effectiever samen te werken.

 

Reacties

De game is drie keer uitgevoerd en levert enthousiaste reacties op:

“Mijn boodschap werd krachtiger doordat ik veel meer to the point werd”

“De praktische opdrachten en oefeningen geven me zelfs input voor thuis;-)”

 

“Ik werd me bewust van het feit dat ik dingen vaak niet zeg, dus ik ga het vaker doen”

 

“We gaan ermee aan de slag, we hebben heel wat goede ideeën én draagvlak om hier zelf vervolg aan te geven, zodat we het levend houden”

 

“Ik heb meteen de koe bij de horens gevat en mijn collega aangesproken, waardoor we een goed gesprek kregen!”

 

Coöperatie ONDERV!ND UA

Utrecht

 

info@ondervind.nl

06 - 41211112 Barbara Schure

06 - 11872068 Saartje van den Heuvel

KvK: 62818325