Trainingsgame Vitaliteit en Verzuim

Het bedrijf waar we deze game voor ontwikkelen streeft naar een health cijfer van 97,5%. Dat is ambitieus, maar er wordt dan ook hard aan gewerkt om de vitaliteit van haar medewerkers te verbeteren. Er is aandacht voor gezond eten, beweging en duurzame inzetbaarheid.

Maar wat kunnen leidinggevenden in hun gespreksvoering verder doen? Wat mag je ter sprake brengen, in hoeverre kun je je bemoeien met iemands leefstijl? En wat mag je vragen wanneer iemand ziek is? ONDERV!ND ontwikkelde op verzoek  trainingsgames die precies aansluiten bij de uitdagingen en mogelijkheden van de opdrachtgever.

 

Doelen

  • Beter weten wat er kan en mag om mensen aan het werk te houden;

  • Sneller handelen bij signaleren van vitaliteits-of inzetbaarheidsproblemen;

  • Meer controle en invloed op het verzuim van medewerkers;

  • Eigenaarschap van de uitdaging om een hoger health cijfer te behalen;

  • Lijnen samen laten komen tussen leidinggevende, HR en bedrijfsarts.

 

Aanpak

Het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker staat centraal. Want hoe werk je anders aan het vertrouwen dat nodig is om persoonlijke zaken bespreekbaar te maken? De gesprekken zijn erop gericht medewerkers niet zieker te maken. De drempel om ziek te melden verhoog je en de drempel om terug te keren verlaag je zo goed mogelijk.

De game is praktisch: De cases zijn precies afgestemd op de realiteit van de organisatie, zodat de herkenbaarheid optimaal is. De groep van 16 leidinggevenden gaat in teams aan de slag om met hun aanpak voor elke case het meeste fruit voor hun fruitmand te winnen. Die aanpak passen ze toe in een gesprek met één van de trainingsacteurs en beschrijven ze in opdrachten die ze inleveren bij de spelleiding. Door goed samen te werken, een slim idee te delen of je kwetsbaar op te stellen in een oefening met de trainingsacteur kun je winnen. HR en de Bedrijfsarts zijn aanwezig bij de game om gevraagd en ongevraagd te adviseren en ingeleverde opdrachten van de teams te beoordelen.

 

Reacties

De game is meerdere keren voor deze opdrachtgever uitgevoerd en leverde enthousiaste reacties en nieuwe of opgefriste inzichten op:

“Stel je onbevooroordeeld op in elke situatie”

“Niet te snel naar oplossingen, zorg dat je eerst de kern van het probleem helder krijgt”

“Stel doelen over wat je wil bereiken in een gesprek en maak aan het eind heldere afspraken”

“Zorg voor (heel) regelmatig contact na een ziekmelding”

“Wacht niet te lang, stem snel met HR of bedrijfsarts af om zaken bespreekbaar te maken”.

Coöperatie ONDERV!ND UA

Utrecht

 

info@ondervind.nl

06 - 41211112 Barbara Schure

06 - 11872068 Saartje van den Heuvel

KvK: 62818325